baner

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji - Repty

Współrzędne GPS:  50° 25' 49" N   18° 48' 22" E

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" powstało w parku, na miejscu pałacu rodziny Henckel von Donnersmarck, drugiego najbogatszego rodu w ówczesnych Niemczech. Pałac został spalony pod koniec II Wojny, a jego ruiny zostały rozebrane w latach 60-tych XX wieku.

Początkowo skoncentrowano się na zaadoptowaniu do celów rehabilitacji budynku masztalerni. Ustalono, że uroczyste otwarcie nastąpi 17 grudnia 1960 r., ale faktycznie roboty w masztalerni nadal trwały, a pierwszych chorych przyjęto dopiero w marcu 1961 r. [3]

Obecnie Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych.

Centrum posiada 560 łóżek i leczy rocznie około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. Działają tu także Poradnie Logopedyczna i Kardiologiczna. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.

Szpital posiada niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.

W Reptach prowadzone są zajęcia z rehabilitacji dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych m.in. w Zabrzu i Bytomiu.

Personel Centrum liczy ok. 540 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzeniem licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni z wykształceniem wyższym (logopedzi, psycholodzy), wykształceniem średnim (technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii, a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji i informatyki). [36]

Kalendarium

1. Koncepcja budowy centrum.

2. Przyjęcie pierwszych pacjentów w dniu 1 marca 1961 roku.

3. 1962 - 1967 - Budowa i oddanie do użytku Zakładu Rehabilitacji Przemysłowo - Zawodowej.

4. 1967 - 1976 - Budowa nowoczesnego szpitala rehabilitacyjnego z zapleczem diagnostycznym,       fizjoterapeutycznym i kulturalno - rekreacyjnym dla 560 pacjentów.

5. 1990 - Dalsza rozbudowa Rept i przyłączenie do Centrum wydziału zamiejscowego w Ustroniu.

6. Zlikwidowano nierentowne gospodarstwa pomocnicze o profilu remontowo - budowlanym i ogrodniczo -      rolnym.

7. 1992 - Ze struktury Centrum wydzielono Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów.

8. 1994 - 2002 - utworzono własną sekcję transportu sanitarnego.

9. 2004 - uzyskano certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego      ISO 9001 i ISO 14 001.

10. 2004 - Centrum uhonorowano Złotą Honorową Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

11. 2004 - 2005 - W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozyskano       środki finansowe Unii Europejskiej na zakup i modernizację wyposażenia szpitala.

12. 2005 - w rankingu tygodnika "Newsweek" Repty zdobyły II miejsce wśród placówek rehabilitacyjnych      dla osób dorosłych

13. 2006 - oddano do użytku pacjentów komorę niskich temperatur, tzw. kriokomorę. [37]


Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.

Wideo przedstawia - GCR "Repty"


Made by Banita