baner

Park w Reptach Starych

Współrzędne GPS:  50° 25' 43" N   18° 48' 55" E

Na początku XIX wieku właścicielem dóbr repeckich stała się rodzina Henckel von Donnersmarckpark. Las repecki, gdzie dziś znajduje się Park w Reptach, rósł w tym miejscu nieprzerwanie co najmniej od średniowiecza. Świadczą o tym zapiski w księgach górniczych z XVI wieku. Rodzina Donnersmarcków postanowiła przekształcić las w park - zwierzyniec przeznaczony do polowań. Cały teren parku otoczono murem z kamienia wapiennego. Ruiny tego muru do dziś otaczają park. Na terenie posiadłości znajdował się też stary zamek. W roku 1840 w pobliżu wjazdu do posiadłości od strony Rept, wybudowano zameczek myśliwski, tzw. Jagdschloss. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto przygotowania do budowy nowego pałacu. Chociaż teren parku był już naturalnie zróżnicowany, znajdują się tam pagórki a przez środek przebiega malownicza dolina rzeki Dramy, postanowiono go dodatkowo zróżnicować. W tym celu z pobliskich pól nawieziono ogromne ilości ziemi. Budowę nowego pałacu przeprowadzono w latach 1893-1898. Wtedy też zmieniono charakter parku na styl angielski. Nasadzono około 10 000 drzew z czego przeważają buki, ale rośnie tutaj również kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, modrzew polski i drzewa pochodzenia egzotycznego (głównie północnoamerykańskiego).

Na polowaniach w parku repeckim przebywało wielu gości hrabiego, gościł tu też między innymi cesarz Wilhelm II.

Park w Reptach to największe na Górnym Śląsku skupisko drzew pomnikowych. Znajduje się ich tu ponad 150 szt. Około 2/3 całego lasu to drzewostany, które przekroczyły 100 lat.

W celu ochrony tych terenów utworzono uchwałą Nr 46/02 wojewody śląskiego z dnia 11 lipca 2002 roku Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park w Reptach i Dolina Dramy" . Zespół ten znajduje się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, i 241,88 ha w gminie Zbrosławice.

Galeria

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.
Made by Banita