baner

Repty Nowe

Współrzędne GPS:  50° 25' 17" N   18° 48' 59" E

Na wschód od Rept, niedaleko folwarku Segiet, w roku 1748 zostala założona osada, ktorą nazwano Repty Nowe (Neu Repten). Od tego czasu wieś Repty zaczęto nazywać Reptami Starymi. W roku 1822 w Reptach Nowych było 12 domów, w których mieszkało 71 osób. W osadzie była też kopalnia srebra i ołowiu. W niedalekiej odległości od osady, w kierunku zachodnim, przy drodze z Gliwic do Tarnowskich Gór znajdowała się karczma Kilian. [11]

W roku 1884 wybudowano w Reptach Nowych Stację wodną na szybie Adolf. Stacja zasilała w wodę pierwszy na Górnym Śląsku międzygminny wodociąg. Wodociąg doprowadzał wodę do Królewskiej Huty. [47]

W roku 1910 rozpoczęto w Reptach Nowych budowę szkoły. Szkoła została oddana do użytku w 1912 roku, a koszt jej budowy wyniósł 60 tyś marek. [42]

W 1902 roku została założona w Reptach Ochotnicza Straż Pożarna, remizę wybudowano w 1931 roku na terenie Rept Nowych. [6]

Dnia 20 marca 1921 roku przeprowadzono na Górnym Śląsku plebiscyt.
Za pozostaniem Śląska w granicach Niemiec zagłosowało 59,5% mieszkańców, za włączeniem do Polski 40,4%.
W Reptach Nowych oddano 74 głosy za Niemcami i 388 za Polską. [39]

W 1925 roku został założony w Reptach Ludowy Klub Sportowy "Zgoda", boisko znajduje się w Reptach Nowych przy ul. Staszica.

W 1926 roku w Reptach Nowych zamieszkiwało 1680 mieszkańców w 133 domach. [39]

Agencję pocztowo-telegraficzną przeniesiono do Rept Nowych w roku 1928. Przedtem znajdowała się w Reptach Starych. [44]

Elektryczność doprowadzono do Rept w 1931 roku.

Repty Nowe były samodzielną gminą od momentu powstania do 1945 roku. Od 1945 do 1954 roku tworzyły gminę razem z Reptami Starymi. W 1954 roku gminy zlikwidowano zastępując je gromadami. W czasie następnej reformy administracyjnej w roku 1973 Repty zostały włączone w granice administracyjne miasta Tarnowskie Góry, stając się jego południową dzielnicą.

Pod Reptami przebiega Głęboka Sztolnia Fryderyka, budowana była od 1821 do 1880 roku jej długość to 14 752m. [12] Sztolnia ta działa do dnia dzisiejszego. Jej krótki 600m odcinek znajdujący się w parku w Reptach Starych jest jedną z największych okolicznych atrakcji turystycznych.

Właścicielami Rept Nowych, a wcześniej terenu, na ktorym powstała miejscowość byli:


1. Zakon Norbertanów z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu.

2. Michał Wrochem (1520).

3. Jerzy Ibram (1603).

4. Rodzina Łyszkiewiczów (1618).

5. Kaspar Hunter (1661).

6. Karol Sponar (1731).

7. Karol Józef de Nefe (1732).

8. Karolina de Langenau .

9. Ferdynand de Mleczko (1740).

10. Franciszek Adam Holly (1746).

11. Hr. August Ludwik Pückler (1750).

12. Hr. Erdman Pückler (1759).

13. Józef de Raczek (1792).

14. Leopole de Larysz (1806).

15. Ferdynand Eisner, hr. Luisa Preysing, Antonia, Karol i Karolina Güntzel .

16. Hr. Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck (1824).  [39]


Aby powiększyć zdjęcie, kliknij na nie.

Made by Banita