baner

Szkoły w Reptach

Wedłóg historyka, księdza dr Józefa Knosały (Josef Knossalla), autora prac poświęconych Śląskowi, pierwsza szkoła w Reptach istniała już przed rokiem 1765.

W roku 1829 za staraniem pastora Pohlego, wybudowano nową szkołę. Nadzór nad szkołą sprawował proboszcz. Gmina i parafia miały obowiązek płacić na utrzymanie szkoły i rektora. W tamtych czasach obowiązku szkolnego nie było. Do szkoły uczęszczały więc przede wszystkim dzieci bogatych rodziców. Od każdego dziecka pobierano tygodniowo opłatę w wysokości kilku fenigów. Nauka w szkole odbywała się w miesiącach zimowych, ponieważ w pozostałych porach roku dzieci musiały pomagać rodzicom w pracach polowych.

Od roku 1748 Repty zaczęto nazywać Reptami Starymi, ponieważ w pobliżu folwarku Segiet powstała nowa osada, którą nazwano Reptami Nowymi.

Do roku 1860 Repty Stare i Repty Nowe stanowiły jedną gminę, w której była jedna szkoła.

W roku 1872 jako język nauczania w szkołach na terenie Górnego Śląska wprowadzono język niemiecki.

Na przełomie XIX i XX wieku Repty znacznie się rozrosły, przybywało dzieci. W tej sytuacji władze postanowiły w Reptach wybudować nową szkołę. Szkołę wybudowano w Reptach Nowych w 1910 roku, a koszt jej powstania wyniósł 60 tyś. marek.

W roku 1920 po podziale Górnego Śląska, Repty przekazano Polsce. Istniały tu wtedy dwie szkoły, 3 klasowa w Reptach Starych i 5 klasowa w Reptach Nowych. W tym okresie lekcje prowadzono w języku polskim.

W czasie II Wojny Światowej Repty znów były częścią państwa niemieckiego, nauczano w języku niemieckim.

W 1945 roku w czasie działań wojennych spłonęła szkoła w Reptach Starych, a w Reptach Nowych została częściowo zniszczona. Po częściowej naprawie zniszczeń wojennych, rozpoczęto rok szkolny 1945/46. Do szkoły uczęszczało wtedy około 350 dzieci, a lekcje odbywały się na dwie zmiany. Wprowadzono 7 letni okres nauczania.

Do rozbudowy szkoły w Reptach Nowych doszło dopiero w 1958 roky. Rozbudowę ukończono w 1961 roku. Koszt rozbudowy wyniósł około 2,6 mln zł. Wprowadzono 8 letni okres nauczania.

W 1998 roku podjęto decyzję o budowie nowej sali gimnastycznej, którą oddano do użytku 1 września 1999 roku.

Obecnie szkoła wraz z przedszkolem tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tarnowskich Górach.

Szkoła w Reptach Starych

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.

Nieistniejąca już szkoła w Reptach Starych
1. Nieistniejąca już szkoła w Reptach Starych


Szkoła w Reptach Nowych

Współrzędne GPS:   50° 24' 53" N   18° 49' 49" E

Przedszkole w Reptach NowychSzkoła w parku w Reptach Starych


W listopadzie 1960 roku w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji utworzono Zakład Rehabilitacji Zawodowei Inwalidów. Ludzie niepełnosprawni mogli tu podjąć naukę i zdobyć zawód. Nauka początkowo odbywała się w systemie kursowym.

W roku 1969 otwarta została trzyletnia szkoła zawodowa. Wprowadzono nowe specjalności. W warsztatach szkolnych produkowano między innymi sprzęt rehabilitacyjny.

W 1994 roku zorganizowano w strukturach ZRZI filie III liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. W filii podięła naukę młodzież niepełnosprawna, która nie mogła uczyć się w innych szkołach średnich. Była to jedyna tego typu szkoła w Polsce południowej.

W grudniu 1998 roku przekazano Wrocławskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego budynki ZRZI z przeznaczeniem na prowadzenie w nich działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Od początku września 1999 roku rozpoczął swoją działalność Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, powstał on na bazie Zakładu Rehabilitacji Inwalidów.

W skład Ośrodka wchodzą:


Salezjański Zespół Szkół:

- Publiczne Gimnazjum,

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące,

- Publiczne Liceum Ekonomiczne,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zakład Rehabilitacji Inwalidów: Bursa, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Świetlica

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.


Made by Banita