baner

Zamek (pałac) w Reptach Starych

( Pałac już nie istnieje. )

Repty na przestrzeni wieków miały wielu właścicieli.

Na początku XIX wieku, rodzina Donnersmarck'ów linii Tarnogórsko-Świerklanieckiej zaczęła powiększać swoje posiadłości ziemskie na Górnym Śląsku. Karol Łazarz kupił między innymi Tarnowice Stare z Opatowicami, Zabrze z Zaborzem, Makoszowami, Mikulczycami i Sośnicą, Świętochłowice i Chropaczów, Lubszę z okolicą, Wieszową, Kozłową Górę, Stolarzowice i Grzybowice.
W 1824 roku również Repty stały się własnością hrabiego.

Repecka siedziba hrabiego znajdowała się wówczas w starym zamku pośrodku wiekowego lasu.( Usytuowanie przedstawia mapa przedstawiona na zdjęciu nr 1.) Las , który otaczał zamek, rósł w tym miejscu co najmniej od średniowiecza, o czym świadczą stare mapy górnicze, na których był już zaznaczony.

Hrabia postanowił przekształcić cały teren w Tier Garten (zwierzyniec) przeznaczony do polowań. Dookoła lasu postawiono mur z kamienia wapiennego. W 1840 roku na wschodnim krańcu zbudowano zameczek myśliwski (Jagdschloss). Środkową część lasu wycięto, aby ułatwić polowania.

Pod koniec XIX wieku, Guido Henckel von Donnersmarck postanowił wybudować w Reptach nowy pałac/zamek (z niem. Schloss), a cały teren wokół zmienić w park w stylu angielskim. Teren na którym miał powstać nowy pałac, pomimo tego, że był już naturalnie zróżnicowany, został jeszcze dodatkowo zmieniony poprzez nawiezienie ogromnych ilości ziemi z pobliskich pól. Przez posiadłość przepływała rzeczka Drama, która tworzyła malowniczą dolinę. Na tak przygotowanym terenie w roku 1893 rozpoczęto budowę zamku, którą ukończono w roku 1898. Projekt zamku w stylu renesansu niemieckiego wykonał bawarski architekt Gabriel von Seidl.
Pałac pełnił rolę zamku myśliwskiego. Hrabia zapraszał do swojej posiadłości na polowania znakomitych gości. Przebywał tu między innymi cesarz Wilhelm II.
W parku posadzono drzewa i rośliny sprowadzane z całego świata. Rośną tu między innymi: buki japońskie, tulipanowce, chojna kanadyjska, różne odmiany dębów, buków, kasztanowców oraz sosny wejmutki, platanowce oraz wiele innych.

Po podziale Górnego Śląska w 1922r, Repty znalazły się po stronie polskiej, stając się miejscowością graniczną. Granica przebiegała tuż za Reptami Starymi. Dobra Donnersmarcków leżały również po stronie polskiej a wzdłuż ich posiadłości przebiegała granica.

W czasie II Wojny Światowej w zamku znajdował się lazaret dla żołnierzy Wehrmachtu.

Ostatnim Panem zamku był Hrabia Kraft Henckel von Donnersmarck.

W 1945r zamek został spalony, a cały majątek Donersmark'ów na Śląsku został skonfiskowany przez komunistyczne władze Polski. Ówczesna polityka prowadzona przez władze Polski miała na celu zniszczenie wszelkich śladów niemieckości na Górnym Śląsku. Toteż ruiny zamku nie zostały zabezpieczone i niszczały do lat 60-tych, a następnie podjęto decyzję o ich wysadzeniu. Wysadzanie zamku zakończono 3 czerwca 1966r. Prace odgruzowywania trwały jeszcze ponad dwa lata. Do dnia dzisiejszego z dawnego kompleksu zamkowo-parkowego przetrwała tylko przebudowana masztalernia i park otaczający zamek.

Na miejścu pałacu w latach 70-tych wybudowano Górnośląskie Centrum Rehabilitacji.

Galeria

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.

Wideo przedstawia - masztalnię w parku repeckim

Made by Banita