baner

Repeckie chóry

W Reptach ¦l±skich działaj± dwa chóry. Ich historia sięga pocz±tków XX wieku.

Chór mieszany "Słowiczek"

Pierwszym był chór mieszany "Słowiczek" założony przez Jana Walisko w dniu 19 maja 1912 r. jako Towarzystwo ¦piewacze. W tym samym roku chór został zarejestrowany w Zwi±zku ¦l±skich Kół ¦piewaczych w Bytomiu. Pocz±tkowo próby odbywały się w domu założyciela chóru, obecnie w ¶wietlicy w Reptach ¦l±skich.

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.

Zdjeci

1. Chór mieszany "Słowiczek". [24]Chór "Nowowiejski" z Rept ¦l±skich

W dniu 12.10.1924 r. grono nauczycieli szkoły podstawowej w Reptach ¦l. doprowadziło do założenia chóru mieszanego, który przyj±ł nazwę "Nowowiejski" Repty Nowe. Chór liczył 27 głosów żeńskich i 18 głosów męskich. W dniu 27.01.1925 r. chór został przyjęty do Stowarzyszenia ¦piewaków ¦l±skich w Katowicach. Równolegle z próbami chóru mieszanego, prowadzono również ćwiczenia silnej sekcji męskiej, co doprowadziło w 1933 roku do przekształcenia się chóru w chór męski, który w tej formie działa do dzi¶. W roku 1999 z okazji 75-cio lecia mieszkańcy Rept ¦l±skich ufundowali dla chóru sztandar, który z okazji jubileuszu chóru został odznaczony Złot± Odznak± z Laurem Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr. [26]

Aby powiększyć zdjęcia, kliknij na nie.

Zdjecie 1

1. Chór "Nowowiejski" Repty ¦l±skie. [25]Made by Banita